Khách Sạn Sapa Diamond Hotel

  • Địa Chỉ: 28A Đường Mường Hoa, Sapa

  • Số Lượng Phòng: 50

    Ăn Sáng: Miễn phí

Liên hệ

ĐẶT PHÒNG